Αρίθμηση σελίδων για το blog σας

Η αρίθμηση σελίδων είναι ένα ωραίο widget για το blog σας. Έχοντας πολλές σελίδες μερικές φόρες είναι κουραστικό να πηγαίνουμε στο «παλαιότερη ανάρτηση» και βεβαία έτσι ετσι χανουμε ένα ποστ που κατά την γνώμη μας αξίζει να το ξαναδούμε.Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε μια πολύ ωραία αρίθμηση στο κάτω μέρος του blog μας.

Βεβαία ο css κώδικας είναι διαφορετικός από layout σε layout οπότε δεν μπορώ να εγγυηθώ 100% επιτυχία.Ας ξεκινήσουμε με άπλα βήματαΣυνδεθείτε με το λογαριασμό σας στο blogger. Και πηγαίνετε στην διάταξη

Από εκεί στο επεξεργασία HTML

Βρείτε το σημείο  στον κώδικα σας
]]></b:skin>
και τοποθέτησε άμεσος κάτω από αυτό τον παρακάτω κώδικα..showpageArea {
padding : 10px;
color : #003366;
text-align : left;
width : 530px;
}
.showpageArea a {
float : left;
background : url(http://img2.pict.com/96/d6/a0/560d85d87b7c3fea73e4f41131/y4c23/backbutton.gif) no-repeat 0 0;
text-align : center;
width : 127px;
height : 42px;
text-align : center;
display : block;
margin : 0 5px;
color : #333;
padding-top : 6px;
}
.showpageArea a:hover {
color : #333;
margin : 0 5px;
padding-top : 6px;
}
.showpageNum a {
background : url(http://img2.pict.com/56/25/a3/e5bd7a9aee1773cf20cd242307/UUzOf/pagenum.gif) no-repeat 0 0;
width : 37px;
height : 42px;
display : block;
text-align : center;
float : left;
margin : 0 5px;
padding-top : 6px;
text-decoration : none;
color : #333;
}
.showpageNum a:hover {
background : url(http://img2.pict.com/fb/78/73/0fd48455927b7543953f6f1637/KG3bY/pagenum.gif) no-repeat 0 100%;
color : #fff;
}
.showpagePoint {
background : url(http://img2.pict.com/fb/78/73/0fd48455927b7543953f6f1637/KG3bY/pagenum.gif) no-repeat 0 100%;
width : 37px;
height : 42px;
display : block;
float : left;
text-align : center;
margin : 0 5px;
padding-top : 6px;
font-weight : bold;
color : #fff;
}
.showpageNum a:link, .showpage a:link {
text-decoration : none;
color : #cc0000;
}
Τώρα ψάξτε για το </body> και πάλι κάτω από αυτό βαλτέ τον παρακάτω κώδικα

<script style='text/javascript'> var pageCount=5; var displayPageNum=2; var upPageWord=&quot;Previous&quot;; var downPageWord=&quot;Next&quot;; </script> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ var home_page_url=location.href;function showpageCount(json){var thisUrl=home_page_url;var htmlMap=new Array();var thisNum=1;var postNum=1;var itemCount=0;var fFlag=0;var eFlag=0;var html='';var upPageHtml='';var downPageHtml='';for(var i=0,post;post=json.feed.entry[i];i++){var timestamp1=post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);timestamp=encodeURIComponent(timestamp1);var title=post.title.$t;if(title!=''){if(itemCount==0||(itemCount%pageCount==(pageCount-1))){if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1){thisNum=postNum}if(title!='')postNum++;htmlMap[htmlMap.length]='/search?updated-max='+timestamp+'&max-results='+pageCount}}itemCount++}for(var p=0;p<htmlMap.length;p++){if(p>=(thisNum-displayPageNum-1)&&p<(thisNum+displayPageNum)){if(fFlag==0&&p==thisNum-2){if(thisNum==2){upPageHtml='<span class="showpage"><a href="/">'+upPageWord+'</a></span>'}else{upPageHtml='<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+upPageWord+'</a></span>'}fFlag++}if(p==(thisNum-1)){html+='<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>'}else{if(p==0){html+='<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+(p+1)+'</a></span>'}}if(eFlag==0&&p==thisNum){downPageHtml='<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+downPageWord+'</a></span>';eFlag++}}}if(thisNum>1){html=''+upPageHtml+' '+html+' '}html='<div class="showpageArea"><span style="COLOR: #000;" class="showpageOf"> Pages ('+(postNum-1)+')</span>'+html;if(thisNum<(postNum-1)){html+=downPageHtml}if(postNum==1)postNum++;html+='</div>';var pageArea=document.getElementsByName("pageArea");var blogPager=document.getElementById("blog-pager");if(postNum<=2){html=''}for(var p=0;p<pageArea.length;p++){pageArea[p].innerHTML=html}if(pageArea&&pageArea.length>0){html=''}if(blogPager){blogPager.innerHTML=html}}function showpageCount2(json){var thisUrl=home_page_url;var htmlMap=new Array();var isLablePage=thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;var thisLable=isLablePage?thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.length):"";thisLable=thisLable.indexOf("?")!=-1?thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")):thisLable;var thisNum=1;var postNum=1;var itemCount=0;var fFlag=0;var eFlag=0;var html='';var upPageHtml='';var downPageHtml='';var labelHtml='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">';var thisUrl=home_page_url;for(var i=0,post;post=json.feed.entry[i];i++){var timestamp1=post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);timestamp=encodeURIComponent(timestamp1);var title=post.title.$t;if(title!=''){if(itemCount==0||(itemCount%pageCount==(pageCount-1))){if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1){thisNum=postNum}if(title!='')postNum++;htmlMap[htmlMap.length]='/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'&max-results='+pageCount}}itemCount++}for(var p=0;p<htmlMap.length;p++){if(p>=(thisNum-displayPageNum-1)&&p<(thisNum+displayPageNum)){if(fFlag==0&&p==thisNum-2){if(thisNum==2){upPageHtml=labelHtml+upPageWord+'</a></span>'}else{upPageHtml='<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+upPageWord+'</a></span>'}fFlag++}if(p==(thisNum-1)){html+='<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>'}else{if(p==0){html=labelHtml+'1</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+(p+1)+'</a></span>'}}if(eFlag==0&&p==thisNum){downPageHtml='<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+downPageWord+'</a></span>';eFlag++}}}if(thisNum>1){if(!isLablePage){html=''+upPageHtml+' '+html+' '}else{html=''+upPageHtml+' '+html+' '}}html='<div class="showpageArea"><span style="COLOR: #000;" class="showpageOf"> Pages ('+(postNum-1)+')</span>'+html;if(thisNum<(postNum-1)){html+=downPageHtml}if(postNum==1)postNum++;html+='</div>';var pageArea=document.getElementsByName("pageArea");var blogPager=document.getElementById("blog-pager");if(postNum<=2){html=''}for(var p=0;p<pageArea.length;p++){pageArea[p].innerHTML=html}if(pageArea&&pageArea.length>0){html=''}if(blogPager){blogPager.innerHTML=html}}var thisUrl=home_page_url;if(thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1){if(thisUrl.indexOf("?updated-max")!=-1){var lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?updated-max"))}else{var lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?&max"))}}var home_page="/";if(thisUrl.indexOf("?q=")==-1&&thisUrl.indexOf(".html")==-1){if(thisUrl.indexOf("/search/label/")==-1){document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" ><\/script>')}else{document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/full/-/'+lblname1+'?alt=json-in-script&callback=showpageCount2&max-results=99999" ><\/script>')}} //]]> </script>

Στον παραπάνω κώδικα μπορετέ να βρείτε τις 2 γραμμές που γινετε να κάνετε αλλαγές για να προσαρμόσετε την αρίθμηση έτσι ώστε να ταιριάζει με το blog σας

1. var pageCount=5;*οπού το 5 είναι ο αριθμός τον ποστ που θέλετε να εμφανίζονται στην σελίδα. Αυτος πρέπει να είναι ο ίδιος με τον αριθμό που έχετε ορίσει στις ρύθμισης του blog σας .2. var displayPageNum=2;*Ο κώδικας αυτός καθορίζει τον αριθμό των επιπλέον αριθμών πλοήγησης σελίδων που θα εμφανίζεται στη σελίδα.Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το widget και να σας είναι χρήσιμο.

Περιμένω να ακούσω και να δω τα αποτελέσματα. Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να ρωτήσετε
1 comments:

  Roula The Cat

25 Ιανουαρίου 2010 - 6:19 π.μ.

Πολύ καλή δουλειά, monsterάκι μου!
Mόλις αποκτήσω αρκετές σελίδες στο blog μου, θα πάω να βάλω τον παραπάνω κώδικα :-)